• Navrh

Návrh

Návrh

Marlaland nabízí svým zákazníkům návrhy zahrad až po samotnou realizaci. Pro vytvoření kvalitního návrhu je důležitá spolupráce našeho zahradního architekta s investorem. Architekt zohlední přání a požadavky zákazníka s ohledem na velikost a polohu pozemku, půdní, klimatické a povětrnostní podmínky, provozní vztahy a finanční možnosti.

Proces návrhu má obvykle několik stupňů.

Zaměření

Po kontaktování našeho obchodního oddělení je domluven termín schůzky našeho zahradního architekta s investorem. Před samotnou schůzkou je investor vyzván k předložení údajů o pozemku – postačí parcelní číslo pozemku a katastrální úřad, pod který pozemek spadá. Cílem schůzky pak je skutečné zaměření pozemku, zakreslení stávajících objektů či rostlin, které se již na pozemku objevují. Architekt také potřebuje získat cenné informace, jako jsou Vaše představy, požadavky a nároky na budoucí podobu zahrady.

Studie

S ohledem na získané informace, z výše uvedeného stupně, architekt vypracuje studii, či několik variant. Ve studii je viditelná struktura zahrady a využití hmoty s rozmístěním budoucích prvků (chodníčky, záhony, opěrné zídky, altán, gril apod.). V tomto stupni návrhu ještě neřešíme výběr jednotlivých druhů rostlin pro samotnou výsadbu. Zpracování studie je vyhotoveno během několika dnů (záleží především na velikosti projektu). Po odsouhlasení studie investorem můžeme přejít k další fázi návrhu.

Osazovací plán

K zákazníkovi je z našeho týmu na konzultaci přizván zahradník, který pomůže pečlivě vybrat jednotlivé druhy rostlin, jež budou nejvhodnější pro výsadbu. To vše samozřejmě s ohledem na studii a zákazníkovy představy o barevnosti zahrady, její náročnosti na údržbu apod. Po odsouhlasení studie je zákazníkovi nabídnuta možnost 3D vizualizace a podrobná kalkulace na zamýšlené práce.

Kalkulace

Na žádost zákazníka naše obchodní oddělení vypracuje položkový rozpočet, kde investor vidí jednotlivé ceny za provedené úkony a také cenu vybraných rostlin dle požadavků zákazníka na velikost rostlin.

Poté si investor může vybrat, zda si úpravy na pozemku provede svépomocně, či za pomoci jiné firmy, nebo zakázku zadá nám. V případě zájmu o naše další služby vypracujeme harmonogram prací a připravíme smlouvu o dílo k podpisu.