3D vizualizace

Pracujeme s profesionálním PC programem Realtime Landscaping Architect 2016, s jehož pomocí jsme schopni vypracovat digitální 3D vizualizaci pro reálnou představu o budoucí podobě Vaší zahrady. Tento program navíc reálně znázorní, jak bude Vaše zahrada vypadat kupř. za dva či tři roky v návaznosti na přirozený růst rostlin a stromů.

Harmonogram prací, cenový návrh a návrh smlouvy o dílo: Po odsouhlasení osazovacího plánu bude zákazníkovi vypracován harmonogram prováděných prací společně s cenovou kalkulací a předložen návrh smlouvy o dílo. Po odsouhlasení výše zmíněných kroků, dojde k podpisu smlouvy a samotné realizaci.